ระบบตรวจจับและวิเคราะห์เหตุการณ์ความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คขององค์กร และ เซิฟเวอร์

ระบบตรวจจับและวิเคราะห์เหตุการณ์ความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์คขององค์กร และ เซิฟเวอร์
CSOC System for detect and monitoring security event and event management.

ถ้าในองค์กรของคุณ ต้องการระบบตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค หรือเครื่องแม่ข่ายเซิฟเวอร์ รวมทั้งการโจมตีต่างๆ ที่มีเข้ามาจากอินเตอร์เนต รวมถึงอยากจะตรวจจับว่า จากภายในเน็ตเวิร์คมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ใด ที่เป็นอันตราย มีความเสี่ยงกับระบบภายในบ้าง
ทางแพ็คเกตเลิฟ มีบริการระบบตรวจจับรวมถึงวิเคราะห์ความปลอดภัยให้ท่าน

ในส่วนนี้เป็นการนำแพ็คเกตที่มีเข้าออก ภายในเน็ตเวิร์คของลูกค้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ
ตรวจจับได้ว่าในองค์กรของลูกค้าเอง มีมัลแวร์ (Malware) หรือไวรัส (Virus) หรือ Trojan หรือ Ransomware
หรือสคิปขุด Bitcoin หรือมีการเชื่อมต่อกับ Dark Web หรือเปล่า รวมไปถึงพวกสคิปที่ไม่พึงประสงค์ (Malicious script)
ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบเน็ตเวิร์คขององค์กร

ระบบของเราสามารถช่วยทำการวิเคราะห์ให้ได้ รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันเมื่อได้รับผลกระทบแล้ว
สามารถนำแพ็คเกตไปวิเคราะห์ผ่าน Wireshark ได้ และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ไวผ่านหน้า Dashboard
โดยอาศัยเทคโนโลยี Big Data มาช่วยในการค้นหา สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย กับผู้ดูแลระบบ


Dashboard ดู Log ต่างๆได้ง่าย


ในส่วนของเชิงเทคนิค สามารถนำแพ็คเกตไปวิเคราะห์ได้ ผ่าน รูปแบบ .pcap
หาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปป้องกันระบบของท่านลูกค้าอีกที


แบ่งตามการใช้งานแต่ละเซอร์วิสในระบบของลูกค้า เพื่อการตรวจสอบได้ง่ายและสะดวกสบาย

สามารถใช้งานร่วมกับระบบ RTIR ( Request Tracker Incident Respond ) ได้ ครับ
https://github.com/bestpractical/rt

หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : (+66) 086-4150926 (08.30 น – 20.30 น)
Tel: 02-5199816 , Fax: 02-5199826
Support team : support@packetlove.com
Line ID : Golfreeze
Facebook : https://www.facebook.com/packetlovecom

ทีมงาน Packetlove.com
Last update : 21 Sep 2018