Aboutus-Vision-Packetlove

Aboutus : เกี่ยวกับเรา Packetlove.com

feature-pic-1

PacketLove.com ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี June 2006 จากทีมงานวิศวกรด้านระบบไอที คอมพิวเตอร์
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่มีใจรักและมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
ระบบ Network Infrastructure และ Web Hosting , Mail hosting และใส่ใจในความปลอดภัยของระบบ IT ที่มอบให้แก่ท่านลูกค้า
จากประสบการณ์ในการดูแลระบบ ITให้กับบริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยและต่างประเทศ มานานกว่า 10 ปี
จึงมั่นใจได้ว่าเว็บและระบบ IT ขององค์กรท่านจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ตลอด 24 (ชั่วโมง)*7(วัน)

Vision วิสัยทัศน์ ของบริษัท :
1. บริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอทีเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านให้บริการเว็บไซต์และ รับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาในการพัฒนาสื่อดิจิตอลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ โดยติดหนึ่งในสามของประเทศไทย ภายใน 5 ปี
2. มีเว็บไซต์เกี่ยวกับกลุ่มท่องเที่ยวมากกว่า 500 เว็บไซต์ ภายในปี พ.ศ. 2565
3. เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร ที่ดีที่สุด ติด 1-5 บริษัทชั้นนำ ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
4. มุ่งเน้นช่วยเหลือให้ระบบสารสนเทศของลูกค้าใช้งานได้อย่างเสถียร และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านดิจิตอล
5. ช่วยเหลือแบ่งปันรอยยิ้มคืนสู่สังคม ด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์ ให้กับชุมชนและสังคมที่อยู่อาศัย

พันธกิจ ของบริษัท : 
เป็นผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ ที่โฟกัสไปยัง เว็บไซต์ของธุรกิจกลุ่มท่องเที่ยว หรือโรงแรม
รวมทั้งยังทำ Content ทางด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ กลุ่มลูกค้าของเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับการจัดทัวร์
การจองโรงแรม พวกรีวิวโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร มากกว่า 80% ดังนั้นทีมงานของบริษัทเราจึงมีประสบการณ์
ในการให้คำปรึกษา แนะนำเครื่องมือที่สามารถช่วยเหลือธุรกิจของท่านให้ต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้นได้
รวมถึงมีกลุ่ม Community ที่เป็นที่ปรึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้

kmitl_packetlove

ซึ่งระบบ IT ที่ทาง Packetlove ให้บริการก็มีระบบ เว็บเซอร์วิส (Web service),
ดาต้าเบสเซอร์วิส ,(Database server), เมลล์เซอร์วิสที่เน้นความปลอดภัย (Securing Mail service) ซึ่งทั้งสามเซอร์วิส
เป็นบริการที่ทางเรามุ่งเน้นดูแลระบบให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการทำงานของระบบลูกค้า
อีกทั้งยังเน้นเรื่องของความปลอดภัย ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ ถึงเรื่องการซ่อมแซมระบบ (system maintenance)
ด้วย และวิเคราะห์ การทำงานของระบบว่ามีจุดบกพร่องในส่วนไหน และทำการแก้ไขให้ และ อุดรูรั่วของระบบนั้นๆ
เพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้าให้ทำงานได้เป็นปกติ สามารถเข้าถึงจากระบบอินเตอร์เนตได้ตลอดเวลา และ ทำงานได้รวดเร็ว และปลอดภัย

golf_tob

452-friend
นโยบายของบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอที เซอร์วิสแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

1. พนักงานสามารถเที่ยวได้มากกว่า 10 วันต่อเดือน
2. ทำงานที่ไหนก็ได้ ที่มีอินเตอร์เนต ไม่จำเป็นต้องนั่งออฟฟิศ
3. ทำงานโดยยึดหลักของสัมมาอาชีวะ ตามองค์มรรค8 รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา และรักษาคำพูดเมื่อรับปากลูกค้า
4. ประชุมเมื่อจำเป็น ไม่ต้องมีการประชุมทุกอาทิตย์
5. ทำความดีแบ่งปันสิ่งดีๆ และมีประโยชน์ กลับคืนแก่สังคม
6. เรียนรู้การฝึกจิตภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 โดยพึงรักษาศีล 5 เป็นนิจ

การที่เราจะรักษาคนที่เก่งๆให้อยู่กับบริษัทเราได้นานๆ คือการไม่ทำให้คนในบริษัทรู้สึกว่าโดนปกครอง แต่ควรมีกฏระเบียบที่ที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้ แบบพึ่งพากัน มีความคิดที่ต่างกันได้ แต่ไม่แตกแยก ให้เวลาเขาได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง และครอบครัวหรือคนที่เขารัก สอนให้เขารู้จักการฝึกสติ และได้ภาวนาตามหลักสติปัฏฐาน 4 เพราะสิ่งเหล่านี้ผมลองมาแล้ว มันจะทำให้เราตระหนักในสิ่งที่เรียก หิริ โอตตัปปะ เมื่อเขาจะทำอะไรที่ผิดต่อตัวเองและบริษัท มันจะมีความละอาย และความเกรงกลัวบาป ซึ่งถ้าคนในบริษัทปฏิบัติไปจน รู้สึกถึงความละอายและเกรงกลัวต่อบาปได้เหมือนกัน มันจะลดความขัดแย้งในองค์กรไปโดยปริยาย เมื่อใดที่มีคนศีลเสมอกันอยู่ร่วมกันได้ จะเป็นแรงดึงดูดอำนาจแห่งความดี หรือคนดีๆ เข้ามาเรื่อยๆ เพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆ กลับคืนไปสู่ตัวท่านเองและสังคมจากวงแคบไปสู่วงกว้างขึ้น และจะเป็นดังคำที่ว่า
“เมื่อที่ใดมีธรรม ที่นั่นย่อมอยู่กันเป็น (สันติ) สุข ”
CEO Packetlove.com
28 Sep 2015

Line ID: Golfreeze
Line ID: Winnie3135
Line ID: Yakumi56
LINE Official ID: @packetlove.com