ปัจจุบันบริษัทแพ็คเกตเลิฟ รองรับการชำระค่าบริการผ่านสกุลเงิน Bitcoin (BTC) fintech-bitcoin-btc

ปัจจุบันบริษัทแพ็คเกตเลิฟ รองรับการชำระค่าบริการผ่านสกุลเงิน Bitcoin (BTC) ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี Fintech นั้นได้มีการประชาสัมพันธ์กันมากขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นช่องทางการชำระเงินอีกช่องทางที่สำคัญในอนาคต และแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เองในปี 2560 ก็เริ่มมีผู้ให้บริการ เปิดให้บริการชำระเงินผ่านช่องทางนี้ได้แล้ว โดยการชำระผ่านรูปแบบของสกุลเงิน Bitcoin(BTC) ซึ่งสกุลเงินนี้เป็น สกุลเงินที่ใช้งานกันในอินเตอร์เนต มีการซื้อ-ขาย กันได้ตลอดเวลา โดยปัจจุบันวันที่ 6 มกราคม 2560 ค่าสกุลเงิน BTC อยู่ที่ 1 BTC ต่อ 884.95 USD หรือประมาณ 31,800 บาท ดังนั้นทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟเอง จึงเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงทำให้ทางบริษัท เปิดให้ลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทางนี้ได้อีกช่องทางหนึ่ง

FAQ-ปรับเพิ่ม-Mailbox-บน-Directadmin

ทำการ Login ผ่านระบบ หน้า Login ของ DirectAdmin Control Panel http://www.yourdomain.com:2222 เปลี่ยน yourdomain.com เป็น domain ของทางลูกค้า แล้วทำการ Login ด้วย Username + Password ที่ถูกต้องจะเข้าไปหน้าถัดไป เลือกไปยังเมนู “E-mail Accounts” หลังจากนั้นทำการเลือก E-mail account ที่ต้องการเปลี่ยน Quota mailbox แล้วกดปุ่ม “Change” ทำการเปลี่ยนตัวเลขของ Mailbox ในช่อง Email Quota (Meg) หน่วยเป็น Megabyte. แล้วทำการกดปุ่ม “Modify” เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ