banner_packetlove_com

เพิ่มความยาวให้กับ permalink setting ที่เป็น postname ของ wordpress

เพิ่มความยาวให้กับ permalink setting ที่เป็น postname ของ wordpress ท่านใดที่เคยใช้งาน wordpress ที่เป็น cms ในการสร้าง blog หรือ เว็บไซต์นะครับ น่าจะคุ้นเคยดีกับส่วนนี้ ที่เป็น keyword topic เช่นผมเขียน content สักเรื่องแล้วเวลาที่ save มันจะเป็นชื่อ topic นั้นใน url ให้เราครับผม เช่นผมตั้ง topic เรื่องที่จะเขียนว่า Packetlove IT service and consulting Co., Ltd.  เวลา save page ก็จะให้ขึ้นเป็น [url=http://golfreeze.packetlove.com/guyblog/archives/packetlove-it-service-and-consulting-co-ltd.html]http://golfreeze.packetlove.com/guyblog/archives/packetlove-it-service-and-consulting-co-ltd.html[/url] เพื่อเป็นการทำให้เว็บเรา รองรับการเข้าใช้งานแบบ SEO เพิ่มความง่ายในการค้นหาตอนใช้ google ค้นหาครับผม อ่าและวันนี้ ก็จะมาแนะนำวิธีเพิ่มความยาวในส่วนที่เป็น topic ภาษาไทยครับสำหรับ wordpress รุ่นใหม่ๆ […]

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการจดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการทำ E-commerce Registration ID ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่ที่ไหน กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น จะเห็นว่า ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การที่จะช่วยกระตุ้นให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทย เกิดการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จะต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ในการตัดสินใจทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมี ตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง ประโยชน์ของการจดทะเบียน สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ […]

เลี้ยงพนักงานหน่อย อิอิ

เลี้ยงฉลองให้น้องๆในทีมครับ วันเกิดพลอย 19 Jan 2016 สู้ต่อไป แพ็คเกตเลิฟสู้ๆๆ ^_^ พี่เอก – พลอย (น้องสาวฝ่ายบัญชี ฮ่าๆๆ) ส่งไปรษณีย์ให้ตรงเวลาด้วยเฮ้ย คุณมุก ฝ่ายแนะนำอาหารของบริษัท , ส่วนผมฝ่ายช่วยชิมครับ ^_^