Pentest Web-Application and Network and Review Source code

เปิดอบรมคอร์ส-การทำทดสอบช่องโหว่ในระบบ Web-application-และ Network + System (OS)
และ Review Sourcecode เพื่อลดช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบภายในองค์กร
Offensive Security Workshop training from Packetlove team.

ปัจจุบันการบุกรุกเข้าระบบเครือข่าย หรือ การบุกรุกเข้าระบบหลังบ้านของเว็บแอปริเคชั่นมีสูงมากขึ้น รวมไปถึงการเจาะระบบปฏิบัติการณ์ต่างๆ
เช่น Window exploit 32bit หรือ 64bit การส่งเมลสแปมเข้ามายังระบบและไม่มีการจัดการปัญหาความเสี่ยงเหล่านี้
รวมไปถึงการทดสอบระบบก่อนขึ้นระบบจริง  และการอุดรูรั่วของระบบนั้นๆอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญหลุดออกไปข้างนอก

ดังนั้นทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ เกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้ความเข้าใจในการทำ Pentest ระบบ โดยอาศัยทักษะชั้นสูง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของแอปริเคชั่นที่ทำการติดตั้งในระบบ รวมถึงการปรับแต่งค่าคอนฟิคให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กร
เพื่อความปลอดภัยของระบบ ทางเราจึงได้จัดตั้งคอร์สอบรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีพนักงานไอทีอยู่แล้ว
และต้องการเพิ่มทักษะการใช้งานระบบลีนุกซ์ หรือ ยูนิกส์เอง และเน้นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมในแต่ละคอร์ส
นำไปใช้งานจริงได้ และสามารถไปอบรมได้ทั้งนอกและในสถานที่

คอร์สนี้จะเน้นเพื่อปูพื้นฐานเป็น PenTester ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย Network และเว็บแอปริเคชั่นWeb-application
และระบบปฏิบัติการณ์  เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบใบรับรองของค่าย Offiensive Security ซึ่งจะมีใบรับรองที่เด่นๆคือ (OSCP , OSCE)
https://www.offensive-security.com/pwk-oscp/

ทั้ง 2 คอร์ส ผู้เข้ามารับการอบรมจะได้รับอะไรบ้าง
1. ได้ฝึกการติดตั้งพร้อมการดูแลระบบปฏิบัติจริงๆ บนสภาพแวดล้อมจริงที่อยู่ในอินเตอร์เนตจริง
โดยจะมีไฟล์จำลอง (Image OS) ให้คนละ 2 ไฟล์
Linux distribution ที่เปิดให้ติดตั้ง : Kali-Linux , Window exploit ตามเวอร์ชั่นที่ประกาศออกมาล่าสุด (Release version)
2. เอกสารในการอบรมเฉพาะด้าน ท่านละ 1 ชุด
3. สามารถขอคำปรึกษากับทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน Pentest และบุคลากรในทีมที่มี Cert : OSCP , OSCE ได้
4. มีแบบทดสอบ และโจทย์ CTF (Capture The Flag) ให้ได้ฝึกพัฒนาทักษะจริง ก่อนไปสอบจริง

คอร์สการอบรม สามารถเข้าเรียนได้กี่คน
1. สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 คน จนถึงเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน เพื่อความทั่วถึงในการสอนของผู้สอนและผู้ได้รับการอบรม
สามารถรับเฉพาะกลุ่มบริษัทของลูกค้าได้ , หรือให้ไปสอนที่บริษัทของทางลูกค้าได้

คอร์ส ใช้เวลาเรียนกี่วัน แบ่งเป็นสองคอร์สดังนี้
1. คอร์สทดสอบช่องโหว่ของระบบ Web-application-และ Network และ Operation System (OS)
ใช้เวลาเรียน 64 ชั่วโมง : 8 วัน รวม “การทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานของคอร์ส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง”
ค่าอบรมสำหรับกลุ่มไม่เกิน 8 ท่าน สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ LineID= @Packetlove.com (ถ้าจำนวนหลายคนสามารถขอราคาพิเศษได้)
*ในกรณีขอมาอบรมท่านเดียว จะต้องรอจำนวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม ขั้นต่ำ 5 ท่านขึ้นไป ถึงจะสามารถเปิดคอร์สได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่่อหนึ่งท่าน 58,000 บาท/คอร์ส

คอร์สเหมาะสมกับ
1. คอร์สนี้จะเน้นเพื่อปูพื้นฐานเป็น PenTester ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย Network และเว็บแอปริเคชั่นWeb-application
และระบบปฏิบัติการณ์
2.เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอบใบรับรองของค่าย Offiensive Security ซึ่งจะมีใบรับรองที่เด่นๆคือ (OSCP , OSCE)
3. แนะนำทริปในการทำข้อสอบ OSCP , OSCE
4. กลุ่มคนที่สนใจ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำ Pentest ระบบเว็บ , เน็ตเวิร์ค ในองค์กร และคำนึกถึงความปลอดภัย (Security-Bugfix)
ของแต่ละแอฟปริเคชั่น เช่น เว็บเซิฟเวอร์ , เมลเซิฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ , ระบบเก็บล๊อคเซิฟเวอร์ เป็นต้น

สำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการอบรมความรู้ทางด้านลีนุกซ์และยูนิกส์และอบรมด้าน Pentester จากทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ
1. แผนกการบิน สนามบินอู่ตะเภา (กองทัพเรือ)
2. บริษัทอีสท์วอเตอร์ จำกัด https://www.eastwater.com
3. บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด IBMSD.
4. บริษัท ERT The Enterprise Resource Training Co.Ltd.
5. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น ไทยแลนด์ NTT Communication Thailand.
6. บริษัท Iverson เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
7. บริษัท วาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
8. กองทัพอากาศ-RTAF
9.บริษัท เอ็นเอสเอสซิสเต้มท์ (ประเทศไทย)จำกัด
10.บริษัท เอเอ็มแอลซิสเท็ม จำกัด

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : (+66) 086-4150926 (08.30 น – 20.30 น)
Tel: 02-5199816 , Fax: 02-5199826

Support team : support@packetlove.com
Line ID: Golfreeze
Line ID: Winnie3135
Line ID: Yakumi56
LINE Official ID: @packetlove.com

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105558157088

ทีมงาน Packetlove.com
Last update : 25 Aug 2019

Project Description

Client:
Skills:
URL: