Upgrade custombuild1.x to 2 on directadmin

วันนี้มีโจทย์เกี่ยวกับ Directadmin (DA) ครับ จะทำการอัฟเกรด php5.5 -> php5.6 กับ mysql 5.5 -> mysql 5.6 ซึ่งโดยปกติใน DA จะมีการอัฟผ่าน custombuild ซึ่งเป็นเหมือน port ในการอัฟ package ของ DA แต่มีประเด็นเรื่องของ custombuild ตัวปัจจุบันที่ใช้งานเป็น version 1 จะมีข้อจำกัดในการอัฟเกรดได้ถึงแค่ php5.5 เท่านั้น ดังนั้นต้องทำการ upgrade custombuild ใหม่ก่อนเป็นลำดับแรก ##Download latest version of custombuild 2.0 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild-01 wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz cd custombuild ./build […]

รำลึก 8 ปี กับงาน Airraid with Error404 team.

เมื่อแปดปีที่แล้ว 29 Mar 2008 พวกเราทีม Error404 ได้ลงแข่งงาน Airraid2008 ที่จัดขึ้นที่ ประเทศไทยเป็นครั้งแรก Error404″ Show step in CentralWorld “AirRaid Hacking Challenge BKK 2008″ อิอิ วันนี้วันศุกร์ครับ สำหรับศุกร์ที่ชิวๆวันนี้ ก็นั่งฟังเพลง รักแห่งสยามไป คลายเครียดจากงานที่เหนื่อยๆ มาทั้งวัน กับการฟังเพลงชิว ๆ ก็ดีน่ะครับ จิตจะได้พักผ่อนบ้าง เมื่อจิตเป็นสุข ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิด “สมาธิ” ตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ เมื่อวานไปแข่งงาน AirRaid Hacking มาครับ ซึ่งงานนี้ ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ครับด้วยเหตุผลว่า เป็นการเปิดตัวบริษัท SiamSecure ครับ ซึ่งจะเข้ามาทำในด้าน เป็นที่ปรึกษากับ บริษัทต่างๆ ที่ต้องการใช้ระบบเน็ตเวิรค์ที่ปลอดภัย รวมถึงรับวางระบบให้ปลอดภัย ซึ่งในปัจจุบันในบ้านเรา ผมคิดว่า การตื่นตัวทางด้าน network security […]

Email header บ่งบอกและมีความสำคัญอย่างไร ทำความเข้าใจ

ปกติเวลามีปัญหาเรื่องการรับส่ง อีเมล ถ้าเรามีความเข้าใจในส่วนของ Email header จะทำให้เรามีความกระจ่างในการ รับ ส่ง เมล ยิ่งขึ้นครับ วันนี้ทาง แพ็คเกตเลิฟ Packetlove.com มีทริปวิธีการอ่านข้อมูลในส่วนของ header email มาให้ทำความเข้าใจกันครับผม ### เป็นการแจ้งว่าส่งเมลถึง Email account อะไรครับ Delivered-To: examplegolf@gmail.com ###มีการรับอีเมลเข้ามาโดย IP 10.55.145.7 วันที่ 21 Feb 2016 , เวลา 02:45:31 ในส่วนของ timezone -0800 (PST) ถ้ามองให้เป็นเวลา (ICT) +0700 ต้องทำการ จะเท่ากับ ### +1500 -0800 = +0700 นะครับในกรณีนี้จะเป็น 02:45:31 + 15hr = 17:45:31 (ICT) […]