Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา

Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา Critical Infrastructures (CI) คืออะไร คือ“โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ” (Critical Infrastructure) ซึ่งบรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย ของประเทศ หรือต่อสาธารณชน Critical Information Infrastructure (CII) คืออะไร คือ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่หน่วยงานซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ หากระบบถูกรบกวนจะทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานหรือให้บริการได้ สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในต่างประเทศ สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย  ความจำเป็นในการประเมินวิธีการประเมินผลกระทบ Minimize Risk เพื่อ take action  การจัดกลุ่มโครงสร้างพื้นที่สำคัญทางสารสนเทศของประเทศไทย มาตรฐานและมาตรการที่พึงนำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจากทาง ETDA […]

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคของกิน ของใช้ ในจังหวัดอุบลราชธานี 6-15 กันยายน 2562

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคของกิน ของใช้ ในจังหวัดอุบลราชธานี 6-19 กันยายน 2562packetlove-team-help-flooding-ubon-2019 สำหรับปี 2562 มีน้ำสูงมาก ไหลมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของตัวจังหวัด หนึ่งในนั้นก็คือ ที่ อ.วารินชำราบ ครับ ที่เป็นบ้านเกิดผมเอง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ต้องย้ายที่อยู่ ของใช้เก็บย้ายไม่ทันบ้าง แต่ส่วนของบ้านผมเองยังดี ที่อยู่ที่สูง เลยยังรอดอยู่ ดังน้ันก็เลยได้ช่วยเหลือบริจาคของกิน ของใช้ให้กับชาวบ้านที่ย้ายขึ้นมาอยู่ฝั่งข้างบนของถนน ครับ หวังว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆ จะเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ ไปได้ด้วยดี แล้วค่อยซ่อมแซมบ้าน สิ่งของ ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ สู้ๆ ครับผม : ) ภาพตั้งแต่ 7 กันยายน 2562 ปัจจุบันวันที่ 11 กย บริเวณนี้ท่วมสูงแล้วครับ ภาพตั้งแต่ 10 กันยายน 2562 ปัจจุบันวันที่ 11 กย บริเวณนี้ท่วมสูงแล้วครับ ภาพตั้งแต่ 10 [...]