Donate Notebook for Wat-Nongprapong Ubonratchatani

บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊คบุค ให้วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี Donate Notebook for Wat-Nongprapong Ubonratchatani วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันออกพรรษา ครับ ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้งานพิมพ์งานต่างๆ และยังช่วยเผยแพร่สื่อธรรมะต่างๆ ยังความเจริญแด่พระพุทธศาสนา โดยมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน รวมทั้งได้ปล่อยปลา และกบ และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น (วันพระใหญ่) เอาบุญมาแบ่งทุกท่านครับ                 ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพง ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพ   ปล่อยปลา และปล่อยกบ ที่วัดเสนาวงศ์ […]