Free Training 1 Day : How to handle with ransomware and malware in your organisation

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รู้เท่าทันการทำงานของ Ransomware + Malware และวิธีการป้องกัน Free Training 1 Day : How to handle with ransomware and malware in your organisation คอร์สการกุศล จากทาง By Packetlove.com @ 10:00AM-04:00PM [28Nov2018] หัวข้อหลักสูตร : ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์  รู้เท่าทันการทำงานของ Trojan , Ransomware , Malware และวิธีการป้องกัน Free-training-cyber-security-how-to-deal-with-ransomware-malware-by-packetlovedotcom คำแนะนำหลักสูตร : เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีการใช้งานอีเมล รวมถึงใช้งานผ่านเว็บไซต์ และต้องการเรียนรู้วิธีการป้องกันเมื่อเจอภัยคุกคามประเภทนี้ อธิบายหลักสูตร : เมื่อเกิดปัญหาอีเมลติดไวรัส เว็บไซต์ติดสคิปไวรัส , สคิปโหลดบิทคอย เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ รายละเอียดของหัวข้อ 1. […]

SPF,DKIM,DMARC คืออะไร ทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ทำยังไง

SPF,DKIM,DMARC คืออะไร ทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ทำยังไง #ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า DKIM คืออะไร ฮ่าๆ  =>DKIM ย่อมาจากคำว่า Domain Keys Identified Mail ซึ่งตัว feature นี้จะเอาไว้คล้ายๆ เซ็นต์ลายเซ็นต์ของอีเมลเรา แล้วส่งออกไป เพื่อป้องกันการปลอมแปลงอีเมลในขาส่งออก โดยทางเซิฟเวอร์ปลายทางจะทำการตรวจสอบได้ โดยอาศัยการใช้ ลายเซ็นต์สาธารณะ ที่เราแนบไว้ใน zone file ที่เป็น txt record ในการตรวจสอบเพื่อถอดรหัสลายเซ็นต์ว่าถูกต้องหรือเปล่า ถ้าลายเซ็นต์ถูกต้องก็จะทำให้อีเมลฉบับนั้น ลดความเป็นสแปมเมล และสามารถผ่านไปยัง ระบบเมลของปลายทางได้ง่ายยิ่งขึ้น ครับผม ส่วน SPF TXT คืออะไร => แน่นอนถ้ามีคำว่า TXT ด้วยไม่ใช่ค่ากันแดดแน่นอนครับ ฮ่าๆ SPF มาจาก (Sender Policy Framework) แต่เป็นค่าที่บ่งบอกว่า อีเมลที่ส่งนั้นจะส่งออกมาด้วย กลุ่ม IP อะไรบ้าง […]