ใช้งาน ติดตั้ง mrtg + snmpd กับ debian 8.5

ถ้าลงใช้งาน ติดตั้ง mrtg + snmpd กับ debian 8.5 เริ่มได้เลยครับ #apt-get install snmp snmpd libsnmp-base libsnmp-dev ทำการ configure snmpd.conf ตามนี้ #cp /etc/snmp/snmpd.conf  /etc/snmp/snmpd.conf.ori #vi /etc/snmp/snmpd.conf agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161 ###uncomment below line rocommunity public  localhost ###comment below line #rocommunity public  default    -V systemonly #rocommunity6 public  default   -V systemonly ###add for your lan interface or subnet rocommunity public […]

FAQ-ปรับเพิ่ม-Mailbox-บน-Directadmin

ทำการ Login ผ่านระบบ หน้า Login ของ DirectAdmin Control Panel http://www.yourdomain.com:2222 เปลี่ยน yourdomain.com เป็น domain ของทางลูกค้า แล้วทำการ Login ด้วย Username + Password ที่ถูกต้องจะเข้าไปหน้าถัดไป เลือกไปยังเมนู “E-mail Accounts” หลังจากนั้นทำการเลือก E-mail account ที่ต้องการเปลี่ยน Quota mailbox แล้วกดปุ่ม “Change” ทำการเปลี่ยนตัวเลขของ Mailbox ในช่อง Email Quota (Meg) หน่วยเป็น Megabyte. แล้วทำการกดปุ่ม “Modify” เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ