แจกของแห้ง ยา ผ้าห่ม ให้ชาวบ้านที่โดนน้ำท่วม รอบ4

บริจาคของแห้ง [รอบที่4] 17 ตค 2565
ช่วงที่พ่อแม่พี่น้อง ที่ อ.วารินชำราบ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทีมงานอุบลดอททาวน์
ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรศิริประชา , ร้านวิชาญอะไหล่ และสายบุญ ร่วมกันบริจาคยาพารา , ผ้าห่มกันหนาว ,
ยาแก้ไข้หวัด (ดีคอเจ้น) , ยาทาแก้เชื้อรา และอาหารแห้งจำนวน 100 ชุด [มาม่า , ปลากระป๋อง , น้ำ , ขนม ]
เพราะช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก ที่ได้รับ และให้กำลังใจทุกคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย ก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคนี้ ไปได้ด้วยดีนะครับ สู้ๆ
#น้ำท่วมอุบล2565 #น้ำใจยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วม #ชาวบ้านข้างวัดวาริน


อาหารแห้งจำนวน 100 ชุด [มาม่า , ปลากระป๋อง , น้ำ , ขนม ]


อาหารแห้งจำนวน 100 ชุด [มาม่า , ปลากระป๋อง , น้ำ , ขนม ]


อาหารแห้งจำนวน 100 ชุด [มาม่า , ปลากระป๋อง , น้ำ , ขนม ]


ทีมงานกำลังแพ็คของแห้ง


ผ้าห่มหนาๆด้วย เพราะอุบลเริ่มหนาวแล้ว


พี่เอกเดินแจกของตามเต๊น พร้อมกับผ้าห่มให้คุณยายด้วย


พี่เอกเดินแจกของตามเต๊น พร้อมกับผ้าห่มให้คุณยายด้วย

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *