โปรเจคทำช่วยเหลือสังคม Packetlove Company for Social. CSR-project-from-packetlove-company

โปรเจคทำช่วยเหลือสังคม Packetlove Company for Social.
CSR-project-from-packetlove-company.

สำหรับโครงการที่ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ไอที เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งใจทำเพื่อตอบแทนสังคมไทย ก็คือเว็บไซต์


http://www.kammatan.com ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 (2007) จนถึงปัจจุบัน
โดยทางเราตั้งใจช่วยเผยแพร่การปฏิบัติสมาธิ และกรรมฐาน ในแนวทางสติปัฏฐาน4 ,
แนะนำการท่องเที่ยววัด ในแต่ละจังหวัด , และความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา , วันสำคัญต่างๆ , และแจก CD ธรรมะ


https://ubon.town ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 (2016) จนถึงปัจจุบัน

พวกเราตั้งใจทำเว็บ https://ubon.town ขึ้นเพื่อ บอกเล่าเรื่องราวของเมืองอุบลฯ
แนะนำอาหารในจังหวัดอุบลฯ, ของฝากของ จ.อุบลฯ, แหล่งท่องเที่ยวต่างๆใน จ.อุบลฯ
รวมถึงแนะนำวัด สถานที่ทำบุญต่างๆที่อยู่ใน จ.อุบลฯ ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีที่สำคัญๆ เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา ที่บรรพบุรุษได้สืบสานและรักษาไว้มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

เพื่อเป็นการบอกกล่าวข้อมูล ทุกอย่างเกี่ยวกับเมือง ดอกบัวงาม อุบลราชธานี เพื่อให้ จ.อุบลราชธานี
เป็นอีกหนึ่งจังหวัด ในจุดหมายการเดินทางของ ใครอีกหลายๆ คนครับผม ^_^


https://golfreeze.packetlove.com/smileboard/ ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (2006) จนถึงปัจจุบัน
โดยเนื้อหาของเว็บนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ทางด้านการทำระบบปฏิบัติการณ์เกี่ยวกับ Linux , Unix ที่ทาง
บริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้ศึกษาหาความรู้มา จนถึงการใช้งานจริง ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ และต่อยอด
การพัฒนาระบบเว็บ , เมล ที่สำคัญของบริษัทเราอีกด้วย

Project Description

Client:
Skills:
URL:
Category: