บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊คบุค ให้วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

บริจาคคอมพิวเตอร์โน๊คบุค ให้วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
Donate Notebook for Wat-Nongprapong Ubonratchatani

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันออกพรรษา ครับ ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell
ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้งานพิมพ์งานต่างๆ และยังช่วยเผยแพร่สื่อธรรมะต่างๆ
ยังความเจริญแด่พระพุทธศาสนา โดยมีองค์พระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน
รวมทั้งได้ปล่อยปลา และกบ และร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น (วันพระใหญ่) เอาบุญมาแบ่งทุกท่านครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพง


ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell ถวายให้แก่คณะสงฆ์ ของทางวัดหนองป่าพ

 


ปล่อยปลา และปล่อยกบ ที่วัดเสนาวงศ์ ริมแม่น้ำมูล อุบล

เตรียมตัวไปทำวัตรเย็น ที่วัดหนองป่าพง


ร่วมทำวัตรเย็น ที่ศาลาวัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ


ชิมฟักทอง ชีสเค้ก

ชาเขียวมัทชะเข้มข้น ที่ WhitePearl และชามะนาว

 

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *