Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา

Critical Infrastructures (CI) และ Critical Information Infrastructures (CII) คืออะไร สำคัญอย่างไร มีผลอะไรกับเรา what-is-critical-infrastructures-ci-and-cii Critical Infrastructures (CI) คืออะไร คือ“โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ” (Critical Infrastructure) ซึ่งบรรดาหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานหนึ่งส่วนงานใดของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน หรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงาน หรือองค์กรนั้น มีผลเกี่ยวเนื่องสำคัญต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย ของประเทศ หรือต่อสาธารณชน Critical Information Infrastructure (CII) คืออะไร คือ โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่หน่วยงานซึ่งเป็น โครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ หากระบบถูกรบกวนจะทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานหรือให้บริการได้ สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในต่างประเทศ สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ในประเทศไทย  ความจำเป็นในการประเมินวิธีการประเมินผลกระทบ Minimize Risk เพื่อ take action  การจัดกลุ่มโครงสร้างพื้นที่สำคัญทางสารสนเทศของประเทศไทย มาตรฐานและมาตรการที่พึงนำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยง ขอบคุณข้อมูลจากทาง […]

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคของกิน ของใช้ ในจังหวัดอุบลราชธานี 6-15 กันยายน 2562 Packetlove team help flooding in ubon 2019

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บริจาคของกิน ของใช้ ในจังหวัดอุบลราชธานี 6-19 กันยายน 2562Packetlove team help flooding in ubon 2019 สำหรับปี 2562 มีน้ำสูงมาก ไหลมาที่จังหวัดอุบลราชธานี เลยทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของตัวจังหวัด หนึ่งในนั้นก็คือ ที่ อ.วารินชำราบ ครับ ที่เป็นบ้านเกิดผมเอง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ต้องย้ายที่อยู่ ของใช้เก็บย้ายไม่ทันบ้าง แต่ส่วนของบ้านผมเองยังดี ที่อยู่ที่สูง เลยยังรอดอยู่ ดังน้ันก็เลยได้ช่วยเหลือบริจาคของกิน ของใช้ให้กับชาวบ้านที่ย้ายขึ้นมาอยู่ฝั่งข้างบนของถนน ครับ หวังว่าน้ำใจเล็กๆน้อยๆ จะเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ ไปได้ด้วยดี แล้วค่อยซ่อมแซมบ้าน สิ่งของ ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ สู้ๆ ครับผม : ) ภาพตั้งแต่ 7 กันยายน 2562 ปัจจุบันวันที่ 11 กย บริเวณนี้ท่วมสูงแล้วครับ ภาพตั้งแต่ 10 กันยายน 2562 [...]