จิตอาสา โดยทีมงาน แพ็คเกตเลิฟฯ ขอทำดีถวายองค์พ่อหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9

จิตอาสา โดยทีมงาน แพ็คเกตเลิฟฯ ขอทำดีถวายองค์พ่อหลวง
volunteer-packetlove-team-for-king-rama-nine


volunteer-packetlove-team-for-king-rama-nine

“อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัธราในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น
เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัธราที่จะทำงาน
มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร”

คำสอนพ่อหลวง ล้ำค่าเสมอ

วันนี้พวกเรา ทีมงานบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ตั้งใจไปเดินเก็บขยะ และคัดแยกขยะ บริเวณสนามหลวงครับ
ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาถวายความอาลัยฯ ก็สนุกดีครับ ได้ทำประโยชน์เพื่อคนส่วนใหญ่

เพราะบางที เดินเข้าแถวหรือนั่งรอคิวอยู่ มีขยะอยากทิ้ง หรือขวดน้ำที่ใช้แล้ว ก็สามารถหย่อนลงถุงได้เลย
แถมเราได้แยกขยะ ง่ายสำหรับการคัดแยกที่โรงเก็บขยะด้วย

สำหรับถ้าท่านใด อยากไปทำบ้างก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ หอประชุมศรีบูรพาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ตั้งแต่เวลา 08:00น. – 16:00น. บอกว่ามาคัดแยกขยะ ครับ
ท่านก็จะได้ป้ายแขวนเพื่อคัดแยกขยะชนิดต่างๆ เช่น ขยะรีไซเคิล ก็พวกขวดน้ำพลาสติก , ขยะทั่วไป  , ขยะเศษอาหาร
จะมีพี่ๆ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร ให้ความรู้ และแนะวิธีแยกขยะครับ
ต้องขอบพระคุณพี่สุภาพันธ์ และทีมงานมากๆ นะครับผม : )

     
แยกขยะกันนะครับ


พี่สุภาพันธ์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครับ

 

สามารถนั่งเรือข้ามฝากได้จากฝั่งวังหลัง ครับ

volunteer-packetlove-team-for-king-rama-nine

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *