เปิดอบรมคอร์ส Pentest Web-Application and Network and Operation system and Review Source code

เปิดอบรมคอร์ส-การทำทดสอบช่องโหว่ในระบบ Web-application-และ Network
และ Review Sourcecode เพื่อลดช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบภายในองค์กร

ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ หรือระบบปฏิบัติการที่เป็นยูนิกส์แท้ๆ มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียรภาพสูง รวมถึงช่องโหว่ต่างๆ มีการอัฟเดทที่ไว
และเป็นระบบเปิด (Open-source) ซึ่งผู้คนที่ใช้งานส่วนใหญ่ แจ้งข้อบกพร่องเข้ามา
และมีทีมช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุดรูรั่วนั้นๆอย่างรวดเร็ว และประเด็นสำคัญคือ ไม่ต้องเสียค่าไลเซ้น (No-License-cost)

ดังนั้นทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ เกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจในระบบลีนุกซ์ หรือ ยูนิกส์เอง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของแอปริเคชั่นที่ทำการติดตั้งในระบบ รวมถึงการปรับแต่งค่าคอนฟิคให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กร
เพื่อความปลอดภัยของระบบ ทางเราจึงได้จัดตั้งคอร์สอบรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีพนักงานไอทีอยู่แล้ว
และต้องการเพิ่มทักษะการใช้งานระบบลีนุกซ์ หรือ ยูนิกส์เอง และเน้นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมในแต่ละคอร์ส
นำไปใช้งานจริงได้ และดูแลระบบจริงๆได้ และสามารถไปอบรมได้ทั้งนอกและในสถานที่

คอร์สเพื่อ PenTest ตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบเครือข่าย Network และเว็บแอปริเคชั่นWeb-application (OSCP, OSCE)

ทั้ง 2 คอร์ส ผู้เข้ามารับการอบรมจะได้รับอะไรบ้าง
1. ได้ฝึกการติดตั้งพร้อมการดูแลระบบปฏิบัติจริงๆ บนสภาพแวดล้อมจริงที่อยู่ในอินเตอร์เนตจริง โดยจะมีเครื่องจำลอง (VM-On-Cloud) ให้คนละ 1 เครื่อง พร้อมต่ออินเตอร์เนต ผ่านระบบปฏิบัติการจริง และ IP version 4 จริง ในระบบอินเตอร์เน็ต
Linux distribution ที่เปิดให้ติดตั้ง : CentOS , Window exploite ตามเวอร์ชั่นที่ประกาศออกมาล่าสุด (Release version)
2. เอกสารในการอบรมเฉพาะด้าน ท่านละ 1 ชุด
3. สามารถขอคำปรึกษากับทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านได้

ทั้ง 2 คอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้ามาเรียน จะได้การพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง
1. ได้ฝึกการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการติดตั้งหรือลบแอปริเคชั่นในระบบปฏิบัติการ พร้อมกับสามารถปรับแต่งค่าเพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ
2. ได้ฝึกการเขียน shell script ตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม จนสามารถประยุกต์นำไปใช้งานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อความซับซ้อนของระบบได้
3. ได้เรียนรู้การอ่านปัญหาจาก log file และแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ได้เรียนรู้การใช้งาน Text editor เช่น vi , pico
5. ได้เรียนรู้การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คภายในระบบปฏิบัติการ
6. สามารถใช้งาน docker เพื่อการพัฒนาทักษะในการดูแลระบบและนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ขององค์กรได้
7. สามาถใช้งาน github ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบ หรือ โคดดิ่งโปรแกรม ได้
8. ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงของผู้ดูแลระบบเก่งๆ ในเมืองไทย ( โดยทางเราจะเชิญ : วิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้แชร์ประสบการณ์ด้วยในการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับ การอบรมในแต่ละคอร์สที่ทางลูกค้าเลือก ) ** ( 2 ชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละคอร์ส )

คอร์สการอบรม สามารถเข้าเรียนได้กี่คน
1. สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 คน จนถึงเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน เพื่อความทั่วถึงในการสอนของผู้สอนและผู้ได้รับการอบรม
สามารถรับเฉพาะกลุ่มบริษัทของลูกค้าได้ , หรือให้ไปสอนที่บริษัทของทางลูกค้าได้

คอร์ส ใช้เวลาเรียนกี่วัน แบ่งเป็นสองคอร์สดังนี้
1. คอร์สทดสอบช่องโหว่ของระบบ Web-application-และ Network และ Operation System (OS)
ใช้เวลาเรียน 64 ชั่วโมง : 8 วัน รวม “การทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานของคอร์ส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง”
ค่าอบรมสำหรับ 1 ท่าน : 42,000 บาท (ถ้าจำนวนหลายคนสามารถขอราคาพิเศษได้)

คอร์สเหมาะสมกับ

1. คอร์สเพื่อ PenTest ตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบเครือข่ายและเว็บแอปริเคชั่นและระบบปฏิบัติการณ์ (OSCP, OSCE)

คอร์สเหมาะสมกับ
– กลุ่มคนที่สนใจ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำ Pentest ระบบเว็บ , เน็ตเวิร์ค ในองค์กร
และคำนึกถึงความปลอดภัย (Security-Bugfix) ของแต่ละแอฟปริเคชั่น เช่น เว็บเซิฟเวอร์ ,
เมลเซิฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ , ระบบเก็บล๊อคเซิฟเวอร์ เป็นต้น
– กลุ่มคนที่สนใจในการสอบเพื่อให้ผ่านเซอร์ OSCP หรือ ​OSCE


สำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการอบรมความรู้ทางด้านลีนุกซ์และยูนิกส์จากทางแพ็คเกตเลิฟฯ

1. แผนกการบิน สนามบินอู่ตะเภา (กองทัพเรือ)
2. บริษัทอีสท์วอเตอร์ จำกัด https://www.eastwater.com
3. บริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด IBMSD.
4. บริษัท ERT The Enterprise Resource Training Co.Ltd.
5. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น ไทยแลนด์ NTT Communication Thailand.
6. บริษัท Iverson เทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด
7. บริษัท วาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
8. กองทัพอากาศ-RTAF
9.บริษัท เอ็นเอสเอสซิสเต้มท์ (ประเทศไทย)จำกัด
10.บริษัท เอเอ็มแอลซิสเท็ม จำกัด

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : (+66) 086-4150926 (08.30 น – 20.30 น)
Tel: 02-5199816 , Fax: 02-5199826
E-mail : golfreeze@packetlove.com
Support team : support@packetlove.com
Line ID : Golfreeze
เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105558157088

ทีมงาน Packetlove.com
Last update : 25 Aug 2019

Project Description

Client:
Skills:
URL: