AWS Aurora compatible Postgresql และ RDS Postgresql

หลังจากได้ลองใช้งาน ทั้ง aws Aurora compatible Postgresql และ RDS Postgresql ก็เห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน ในเรื่องของ performance รวมไปถึงการจัดการเรื่อง CDC Replicate log Aurora เป็น DB ที่พัฒนาโดย AWS ซึ่ง ใช้งานได้กับ Mysql และ Postgresql RDS เป็น DB ที่มีการให้ใช้งานโดยทั่วๆไปอยู่แล้ว ซึ่งก็รองรับทั้ง Mysql , Postgresql อันนี้เป็นข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ที่เคยลองใช้นะครับ ถ้าท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างหรือข้อแนะนำก็แจ้งไว้ได้นะครับ ถ้า Dev ระบบแรกเริ่มแนะนำให้ใช้งาน RDS ครับ เนื่องจากการ configure ทำได้เร็ว สร้างใช้งานเครื่องเดียวได้บน AWS RDS แต่ถ้า transaction หรือ query data เริ่มเยอะควรจะแบ่งการทำงานของ node : […]