เครื่องมือรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cyber Security Product: ASPEN

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
Cyber Security Product: ASPEN

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร หรือ ตึกใดๆก็จำเป็นจะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
Cyberไซเบอร์ หรือ ระบบเครือข่ายก็เช่นกัน จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือไว้เพื่อรักษา
ความปลอดภัยตรวจตราสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาหรือที่ออกไปจากระบบของเรา
ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องรู้ว่า ใครหรืออะไร ที่อยู่ในระบบเครือข่ายที่เรากำลังใช้งานอยู่
แล้วภายในองค์กรของคุณมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ที่จะจัดการ
กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อระบบของคุณ
ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟขอแนะนำ ระบบ ASPEN ซึ่งเป็นระบบ คอย monitoring
log event เพื่อตรวจสอบมีการพยายามโจมตีเข้ามาจาก internet ยังภายในองค์กรลูกค้า
ในทางกลับกันคือภายในองค์กร มีการติดตั้งโปรแกรม แปลกปลอม ที่อันตราย เพื่อคอยส่งข้อมูล
ออกไปยังนอก network ขององค์กร หรือส่งออกไปยัง อินเตอร์เนต หรือไม่
โดยทางทีมงานแพ็คเกตเลิฟจะมีทีมคอยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังให้ในทุกชั่วโมง
หากพบสิ่งผิดปกติจะทำการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆไปยังผู้ประสานงาน ของลูกค้าแต่ละองค์กร
เพื่อทำการยับยั้งได้ทันท่วงที

หลักการทำงานของระบบ ASPEN


การบันทึกความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆบนระบบเครือข่าย ง่ายต่อการวิเคราะห์
และนำไปใช้

ตัวอย่างการแสดงผล Visualization of the system

ทางแพ็คเกตเลิฟ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว
อีกทั้งยังเป็น Reseller หากทางองค์กรของคุณสนใจติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวนี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mobile :  K.พลอย (+66) 098-264-3378 ,K.กอล์ฟ (+66) 086-415-0926 , K.ญา (+66) 080-085-2025  (08.30 น – 21.00 น)
Tel: 02-5199816 , Fax:02-1906136
E-mail : golfreeze@packetlove.com
Support team : support@packetlove.com
Facebook : Facebook Packetlove.com

Line ID: Golfreeze
Line ID: Winnie4899
Line ID: Yakumi56

ทีมงาน Packetlove.com
Last update : 3 Sep 2019

Project Description

Client: Cyber Security ASPEN
Skills:
URL: