เครื่องมือรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cyber Security Product: ASPEN

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
Cyber Security Product: ASPEN

ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร หรือ ตึกใดๆก็จำเป็นจะต้องมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
Cyberไซเบอร์ หรือ ระบบเครือข่ายก็เช่นกัน จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือไว้เพื่อรักษา
ความปลอดภัยตรวจตราสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาหรือที่ออกไปจากระบบของเรา
ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องรู้ว่า ใครหรืออะไร ที่อยู่ในระบบเครือข่ายที่เรากำลังใช้งานอยู่
แล้วภายในองค์กรของคุณมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ที่จะจัดการ
กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายต่อระบบของคุณ


ในระบบ MSOC ของทางแพ็คเกตเลิฟฯ​มี threat intelligence ช่วยคอยตรวจสอบ ip ที่คอยโจมตีมายังอุปกรณ์ device
ที่ทางเราทำการมอนิเตอร์ให้ อีกทั้งยังส่งแจ้งเตือนไปยังระบบของลูกค้า เพื่อให้ทำการป้องกัน IP ดังกล่าวในระบบของลูกค้าด้วย


หน้า dashboard แสดงผลสำหรับ use case ต่างๆ


หน้า search ของตัว log ที่รับเข้ามาทำการวิเคราะห์

ทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟขอแนะนำ ระบบ ASPEN ซึ่งเป็นระบบ คอย monitoring
log event เพื่อตรวจสอบมีการพยายามโจมตีเข้ามาจาก internet ยังภายในองค์กรลูกค้า
ในทางกลับกันคือภายในองค์กร มีการติดตั้งโปรแกรม แปลกปลอม ที่อันตราย เพื่อคอยส่งข้อมูล
ออกไปยังนอก network ขององค์กร หรือส่งออกไปยัง อินเตอร์เนต หรือไม่
โดยทางทีมงานแพ็คเกตเลิฟจะมีทีมคอยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังให้ในทุกชั่วโมง
หากพบสิ่งผิดปกติจะทำการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆไปยังผู้ประสานงาน ของลูกค้าแต่ละองค์กร
เพื่อทำการยับยั้งได้ทันท่วงที

หลักการทำงานของระบบ ASPEN


การบันทึกความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆบนระบบเครือข่าย ง่ายต่อการวิเคราะห์
และนำไปใช้

ตัวอย่างการแสดงผล Visualization of the system

ทางแพ็คเกตเลิฟ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว
อีกทั้งยังเป็น Reseller หากทางองค์กรของคุณสนใจติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวนี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Mobile :  K.พลอย (+66) 098-264-3378 ,K.กอล์ฟ (+66) 086-415-0926 , K.ญา (+66) 080-085-2025  (08.30 น – 21.00 น)
Tel: 02-5199816 , Fax:02-1906136
E-mail : golfreeze@packetlove.com
Support team : support@packetlove.com
Facebook : Facebook Packetlove.com

Line ID: Golfreeze
Line ID: Winnie4899
LINE Official ID: @packetlove.com

เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105558157088
Last Updated : 9 Jan 2020

Project Description

Client: Cyber Security ASPEN
Skills:
URL: