10TH Year Anniversary for Packetlove.com

Happy Birthday to Packetlove.com anniversary 10TH Year established in Internet . 8 June 2006 – 8 June 2016 แรกเริ่มเมื่อพวกเราก่อตั้งเว็บไซต์ Packetlove.com ขึ้นเพื่อให้บริการระบบเว็บโฮสติ้ง ที่มีความเสถียร และรองรับการใช้งาน FFMpeg module ซึ่งก่อนหน้านี้ 10 ปีที่แล้ว ยังไม่มีเจ้าไหนทำขึ้น และทางเราเป็นเจ้าแรกในไทย ที่นำ php module ตัวนี้มา configure และปรับใช้ในระบบโฮสติ้ง รวมทั้งมีการปรับจูนนิ่งระบบให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ผ่านมา 10 ปีแล้ว ปัจจุบันการให้บริการของทาง packetlove.com มีการปรับขยายขึ้นตามกระแสของโลก ซึ่งในปี 2016 เรื่องของ Cloud Computing รวมทั้ง Big data กำลังมาแรงมาก ทางเราก็เล็งเห็นความสำคัญของสองประเด็นนี้ จึงได้สร้างบริการต่างๆ โดยอาศัยระบบของ […]

ตรวจสอบเว็บไซต์ของท่านรองรับ Responsive UI ผ่าน Testmysite Google

ตรวจสอบเว็บไซต์ของท่านรองรับ Responsive UI ผ่าน Testmysite Google วิธีการเชคว่า เว็บไซต์ของท่านรองรับ Responsive UI กับ อุปกรณ์ Smart phone หรือ Computer หรือไม่ ทาง Google ได้พัฒนา Tool ในการเชคออกมาใหม่คือ https://testmysite.thinkwithgoogle.com/ ซึ่ง Testmysite สามารถให้คะแนน ในการเข้าเว็บไซต์ว่า รองรับ Responsive website รวมทั้งความไวในเข้าใช้งานเว็บ ก็ลองใช้งานกันดูนะครับผม https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?url= ตัวนี้จะไว้ทดสอบว่า เว็บไซต์นั้นๆ รองรับ Responsive UI แล้วแสดงออกมาเป็นคะแนนเท่าไร ซึ่งทางเว็บ https://www.Packetlove.com ได้ไป 96/100 http://ubon.town ได้ไป 96/100