Load-test-Service

Load test or Stress test Service : เป็นบริการที่ทาง Packetlove.com ภูมิใจเสนอ เนื่องจากเป็นบริการที่ทางบริษัทเราได้มีโอกาส เทสระบบ App Financial (ระบบทางด้านการเงิน) ให้กับหน่วยงานธนาคารแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยธนาคารกรุงไทย และบริษัทค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของคนไทย TrueMove H รวมทั้งบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และได้นำบริการนี้ไปร่วมทดสอบกับระบบของทางหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้นเราพร้อมกับงานประเภทนี้ อีกทั้งยัง สามารถค้นหาว่า มีจุดใดในระบบของท่านที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการทำงาน ทำให้ระบบช้า หรือใช้ทรัพยากรของระบบไปอย่างสิ้นเปลือง ในกรณีที่มีการเข้าใช้งานพร้อมๆกัน หลายๆผู้ใช้งาน (Load Concurrent) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องการได้รับการแก้ไข ก่อนนำไปขึ้นระบบให้ใช้งานจริง (Production) ซึ่งทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา และสามารถชี้แนะได้ว่า ควรทำการปรับแก้ไขในจุดใด ของระบบ เพื่อรับรองว่าระบบ IT ของทางบริษัทท่าน สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ตามโหลดหรือทราฟฟิคจาก ผู้ใช้งานจริงได้อย่างราบรื่น ไม่สดุด ระบบไม่ล่ม!! แน่นอน อิอิ Load-test-Service K6 and Grafana Summary […]