Mailflood-Service-บริการส่งเมล-จำนวนมาก

Mailflood Service : เป็นบริการส่งเมล จำนวนมาก เพื่อแจ้งรายละเอียดบริการใหม่ หรือ โฆษณาสินค้าใหม่ แม้กระทั่งแจ้งแคมเปนจ์ใหม่ ของบริษัทท่าน ซึ่งจากประสบการณ์ที่ให้บริการในเรื่องอีเมลล์โฮสติ้งมากว่า 10 ปี จึงทำให้ลูกค้า สามารถมั่นใจในบริการของเราได้ครับ  ##รายละเอียดของบริการนี้จากทาง Packetlove IT Service and Consulting Co.,Ltd. 1.สามารถตรวจเชค สถานะการส่งเมลได้ ว่าผู้รับเปิดอ่านกี่คน (Monitoring report feature) 2.ตั้งเวลาการส่งเมลได้ เป็น วันที่ , ชั่วโมง:นาที (Schedule send email feature) 3.สามารถกำหนดรายชื่อ และ อีเมลของผู้รับปลายทางได้ รองรับการ import รายชื่อผ่าน .csv ไฟล์ ในกรณีมีรายชื่อเยอะ(Import with .csv file) 4. ไม่จำกัดการส่งในแต่ละวัน แต่ต้องไม่เกิน credit ของจำนวนอีเมลล์ (ฉบับ) […]