Full ERP system service + Odoo system

ให้บริการระบบ ERP เต็มรูปแบบของบริษัท : ปัจจุบันบริษัทชั้นนำหลายๆแห่งนำระบบ ERP มาใช้งานเพื่อบริหารระบบ รวมถึงการควบคุมระบบสินค้า + การจัดการเรื่องพนักงาน + การจัดการบริหารระบบจัดเก็บคลังสินค้า ดูทิศทางของบริษัทดูว่าสินค้าตัวไหนมียอดขายดี เพื่อต่อยอดเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆ ส่งเสริมการตลาด รวมถึงรองรับการใช้งานผ่าน Mobile Application (ODOO M1) อีกด้วย สะดวก สบาย ใช้ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เนต ซึ่งทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟ ฯ เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบเหล่านี้ขึ้นมาทีละตัว ทางเราจึงขอเสนอระบบ OpenERP ซึ่งเป็นระบบแบบ opensource ลดค่าใช้จ่ายของการสร้างระบบ ERP ในองค์กรของท่าน รวมถึงมี Module ต่างๆให้ใช้มากมาย  34 โมดูล  ยกตัวอย่างเช่น spec cpu 1core, ram 1 G ,hdd 40 (SSD) + เลือก erp ได้ 10 […]