ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร IP , asset , URL domain ว่ามีในฐานข้อมูลขององค์กรเราหลุดไปอยู่ใน dark web หรือเปล่า

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร IP , asset , URL domain ว่ามีในฐานข้อมูลขององค์กรเราหลุดไปอยู่ใน dark web หรือเปล่า รวมไปถึงการตรวจสอบวิเคราห์เกี่ยวกับ application name ที่ใกล้เคียงกับ app ขององค์กร หรือเปล่า intsight-monitoring-your-asset-ip-url-on-darkweb-or-not เช่นมีการพัฒนา Mobile App ขึ้นมาเช่น Packetlove App เราสามารถทำการตรวจสอบได้ว่า มี mobile app ไหนที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกับของเราได้หรือเปล่า รวมไปถึง ชื่อที่ใกล้เคียงเว็บไซต์ของเรา ที่ต้องการตรวจสอบ มีหน้า dashboard ให้ดูรายละเอียดอย่างชัดเจน และช่วยให้ทาง IT admin สามารถดูได้ง่าย และเข้าใจได้ Use case สำหรับบริการนี้ จะทำการ monitoring brand ของลูกค้า , เกี่ยวกับเรื่องโกงเงิน , phishing เว็บไซต์ monitor , […]

จะทำการตรวจสอบ ความปลอดภัยของเว็บ และ Infrastructure ให้ได้ผ่านมาตรฐาน PCIDSS3.x หรือ CIS1.x ได้อย่างไร

จะทำการตรวจสอบ ความปลอดภัยของเว็บ และ Infrastructure ให้ได้ผ่านมาตรฐาน PCIDSS3.x หรือ CIS1.x ได้อย่างไร howto-scan-web-application-and-compliance-with-pcidss-cis ในปัจจุบันมีการทำเว็บแอฟปริเคชั่น บนระบบ infrastructure ที่หลากหลายครับ เช่น บนระบบที่เป็น Vmware หรือ Openstack หรือ Proxmox แล้วทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการณ์ OS ที่เป็น Linux หรือ Window และทำการติดตั้งเว็บเซิฟเวอร์ (Web server) และ ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ (Database Server) หรือจะขยับมาใช้งานบนระบบอินฟาคราวส์ที่เป็น  AWS หรือ GoogleCloudPlatform หรือ Azure Cloud แล้วก็เลือกใช้ managed service ของแต่ละ cloud ได้ หลังจากที่ทำแอปขึ้นมาแล้ว สามารถที่ใช้งานตัว Dome9 ซึ่งเป็น SaaS (Software as  a […]