Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลสำคัญของ CEO หลุดไปใน dark web หรือเปล่า blueliv-monitor-fake-mobile-app-credit-card-dataleak

blueliv-monitor-fake-mobile-app-credit-card-dataleak Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตขององค์กร หรือบุคคลระดับ CEO ขององค์กร หรือข้อมูลสำคัญเช่น Email ของ CEO หลุดไปใน dark web หรือเปล่า รวมไปถึง Feature ที่เป็น Monitor fake app หรือ fake web เช่นมีชื่อ Mobile app ที่คล้ายกับ Mobile app ขององค์กรของท่านเอง ที่ทำขึ้นมาเพื่อไม่ประสงค์ดีกับผู้ใช้งาน และบริการให้สั่ง Take down Fake mobile app เหล่านั้นหลังจาก ตรวจเจอแล้ว ซึ่ง Blueliv เองก็มี Threat intelligence ที่ฉลาดและมีการอัฟเดทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ ซึ่งทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ก็มีทีมให้คำปรึกษาในส่วนของการติดตั้งระบบ Blueliv นี้ให้กับองค์กรที่สนใจ หรือกับทางธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้า […]

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร IP , asset , URL domain ว่ามีในฐานข้อมูลขององค์กรเราหลุดไปอยู่ใน dark web หรือเปล่า

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร IP , asset , URL domain ว่ามีในฐานข้อมูลขององค์กรเราหลุดไปอยู่ใน dark web หรือเปล่า รวมไปถึงการตรวจสอบวิเคราห์เกี่ยวกับ application name ที่ใกล้เคียงกับ app ขององค์กร หรือเปล่า intsight-monitoring-your-asset-ip-url-on-darkweb-or-not เช่นมีการพัฒนา Mobile App ขึ้นมาเช่น Packetlove App เราสามารถทำการตรวจสอบได้ว่า มี mobile app ไหนที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกับของเราได้หรือเปล่า รวมไปถึง ชื่อที่ใกล้เคียงเว็บไซต์ของเรา ที่ต้องการตรวจสอบ มีหน้า dashboard ให้ดูรายละเอียดอย่างชัดเจน และช่วยให้ทาง IT admin สามารถดูได้ง่าย และเข้าใจได้ Use case สำหรับบริการนี้ จะทำการ monitoring brand ของลูกค้า , เกี่ยวกับเรื่องโกงเงิน , phishing เว็บไซต์ monitor , […]

splunk implement on cloud and enterprise by packetlove team.

ปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับเรื่อง security ในองค์กรกันมากขึ้น และที่คน IT Security team มักจะนำมาเป็นตัวช่วยก็คือระบบ SIEM (Security Information and Event Management ) และ 1 ใน SIEM ที่เป็นที่แพร่หลายก็คือ Splunk นั่นเอง วันนี้เราจะมองดูว่า Splunk on Cloud สามารถรับ Log อะไรได้บ้าง และหน้าตาการทำงานของ Dashboard นั้นจะง่ายหรือยากเพียงใด ลองไปชมกันได้เลยครับ เริ่มแรกเลย หลังจากติดตั้ง Splunk node เสร็จเรา สามารถทำการติดตั้ง Add-on ต่างๆ ได้ครับ ตัวหนึ่งที่แนะนำเลยจะเป็น Monitoring Performance ครับ ซึ่งเราสามารถนำไปทำ use case ต่างๆ ได้คือ monitoring status service […]