เปิดอบรมคอร์ส-การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์-Linux-เพื่อดูแลระบบภายในองค์กร

20080329223205_7fi8uk138033-02
เปิดอบรมคอร์ส-การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์-Linux-เพื่อดูแลระบบภายในองค์กร

ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ หรือระบบปฏิบัติการที่เป็นยูนิกส์แท้ๆ มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียรภาพสูง รวมถึงช่องโหว่ต่างๆ มีการอัฟเดทที่ไว และเป็นระบบเปิด (Open-source) ซึ่งผู้คนที่ใช้งานส่วนใหญ่ แจ้งข้อบกพร่องเข้ามา และมีทีมช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุดรูรั่วนั้นๆอย่างรวดเร็ว และประเด็นสำคัญคือ ไม่ต้องเสียค่าไลเซ้น (No-License-cost)

ดังนั้นทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ เกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจในระบบลีนุกซ์ หรือ ยูนิกส์เอง หรือแม้กระทั่งเรื่องของแอปริเคชั่นที่ทำการติดตั้งในระบบ รวมถึงการปรับแต่งค่าคอนฟิคให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กร เพื่อความปลอดภัยของระบบ ทางเราจึงได้จัดตั้งคอร์สอบรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีพนักงานไอทีอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มทักษะการใช้งานระบบลีนุกซ์ หรือ ยูนิกส์เอง และเน้นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้อบรมในแต่ละคอร์ส นำไปใช้งานจริงได้ และดูแลระบบจริงๆได้

ทั้ง 2 คอร์สการอบรมนี้เหมาะสมกับใคร
1. กลุ่มองค์กรที่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์อยู่แล้ว และต้องการปูพื้นฐานการดูแลระบบเบื้องต้น + เบสิคเว็บ(Web-basic),
เบสิคดีเอ็นเอส (DNS-Basic)
2. กลุ่มองค์กรที่มีนโยบายเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ ที่ใช้งานอยู่แล้วมาเป็น ระบบปฏิบัติการบนลีนุกซ์ หรือยูนิกส์
3. กลุ่มคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และยูนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์เคยใช้งานลีนุกซ์มาก่อนหน้านี้แล้ว
4. กลุ่มคนที่สนใจเรื่องการปรับแต่งค่าคอนฟิคขั้นสูงเพื่อรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมาก (Tunning) และการขยายเครื่องรวมทั้งบริการให้กับกลุ่มแอปริเคชั่นชนิดเดียวกัน (Scaling Server) , และคำนึกถึงความปลอดภัย (Security-Bugfix) ของแต่ละแอฟปริเคชั่น เช่น เว็บเซิฟเวอร์ , เมลเซิฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ , ระบบเก็บล๊อคเซิฟเวอร์ เป็นต้น
5. กลุ่มคนที่สนใจเรื่องการทำระบบ Redundancy หรือ Heartbeat (HA)ให้กับระบบขององค์กร หรือ Diaster Recovery (DR-site) ของแอปริเคชั่น

ทั้ง 2 คอร์ส ผู้เข้ามารับการอบรมจะได้รับอะไรบ้าง
1. ได้ฝึกการติดตั้งพร้อมการดูแลระบบปฏิบัติจริงๆ บนสภาพแวดล้อมจริงที่อยู่ในอินเตอร์เนตจริง โดยจะมีเครื่องจำลองให้คนละ 1 เครื่อง
ผ่านระบบปฏิบัติการจริง และ IP version 4 จริง ในระบบอินเตอร์เน็ต
Linux distribution ที่เปิดให้ติดตั้ง : CentOS , Ubuntu , Debian , FreeBSD ตามเวอร์ชั่นที่ประกาศออกมาล่าสุด (Release version)
2. เอกสารในการอบรมเฉพาะด้าน ท่านละ 1 ชุด
3. สามารถขอคำปรึกษากับทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านได้

ทั้ง 2 คอร์สการอบรมนี้ ผู้เข้ามาเรียน จะได้การพัฒนาทักษะด้านใดบ้าง
1. ได้ฝึกการใช้คำสั่งเบื้องต้นในการติดตั้งหรือลบแอปริเคชั่นในระบบปฏิบัติการ พร้อมกับสามารถปรับแต่งค่าเพื่อความเหมาะสม และความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ
2. ได้ฝึกการเขียน shell script ตั้งแต่ขั้นแรกเริ่ม จนสามารถประยุกต์นำไปใช้งานหรือแก้ไขปัญหาเพื่อความซับซ้อนของระบบได้
3. ได้เรียนรู้การอ่านปัญหาจาก log file และแนวทางการแก้ไขปัญหา
4. ได้เรียนรู้การใช้งาน Text editor เช่น vi , pico
5. ได้เรียนรู้การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คภายในระบบปฏิบัติการ
6. สามารถใช้งาน docker เพื่อการพัฒนาทักษะในการดูแลระบบและนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ขององค์กรได้
7. สามาถใช้งาน github ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบ หรือ โคดดิ่งโปรแกรม ได้
8. ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงของผู้ดูแลระบบเก่งๆ ในเมืองไทย ( โดยทางเราจะเชิญ : วิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้แชร์ประสบการณ์ด้วยในการดูแลระบบที่เกี่ยวข้องกับ การอบรมในแต่ละคอร์สที่ทางลูกค้าเลือก ) ** ( 2 ชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละคอร์ส )

image
คอร์สการอบรม สามารถเข้าเรียนได้กี่คน

1. สามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1 คน จนถึงเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน เพื่อความทั่วถึงในการสอนของผู้สอนและผู้ได้รับการอบรม
สามารถรับเฉพาะกลุ่มบริษัทของลูกค้าได้ , หรือให้ไปสอนที่บริษัทของทางลูกค้าได้

คอร์ส ใช้เวลาเรียนกี่วัน แบ่งเป็นสองคอร์สดังนี้
1. คอร์สปูพื้นฐานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Course ID : Basic1) (Course ID : Basic2) (Course ID :Intermediate1)
ใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง : 4 วัน รวม “การทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานของคอร์ส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง”
ค่าอบรมสำหรับ 1 ท่าน : 15,000 บาท

คอร์สเหมาะสมกับ
– กลุ่มองค์กรที่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์อยู่แล้ว และต้องการปูพื้นฐานการดูแลระบบเบื้องต้น + เบสิคเว็บ(Web-basic),เบสิคดีเอ็นเอส (DNS-Basic)
– กลุ่มองค์กรที่มีนโยบายเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ ที่ใช้งานอยู่แล้วมาเป็น ระบบปฏิบัติการบนลีนุกซ์ หรือยูนิกส์
– กลุ่มคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์และยูนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์เคยใช้งานลีนุกซ์มาก่อนหน้านี้แล้ว

2. คอร์สระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เพื่อรองรับงานเฉพาะด้าน (Course ID : Premium-Mail-Admin) , (Course ID : Premium-Web-Admin ) , (Course ID : Premium-Database-Admin ) ,(Course ID : Premium-Log-Server ), (Course ID:  HA1 )
ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง : 3 วัน รวม “การทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานของคอร์ส ใช้เวลา 2 ชั่วโมง”
ค่าอบรมสำหรับ 1 ท่าน : 24,000 บาท

คอร์สเหมาะสมกับ
– กลุ่มคนที่สนใจเรื่องการปรับแต่งค่าคอนฟิคขั้นสูงเพื่อรองรับการใช้งานที่มีปริมาณมาก (Tunning) และการขยายเครื่องรวมทั้งบริการให้กับกลุ่มแอปริเคชั่นชนิดเดียวกัน (Scaling Server) , และคำนึกถึงความปลอดภัย (Security-Bugfix) ของแต่ละแอฟปริเคชั่น เช่น เว็บเซิฟเวอร์ , เมลเซิฟเวอร์ , ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ , ระบบเก็บล๊อคเซิฟเวอร์ เป็นต้น
– กลุ่มคนที่สนใจเรื่องการทำระบบ Redundancy หรือ Heartbeat (HA)ให้กับระบบขององค์กร หรือ Diaster Recovery (DR-site) ของแอปริเคชั่น

ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : (+66) 086-4150926 (08.30 น – 20.30 น)
Tel: 02-5199816 , Fax: 02-5199826
E-mail : golfreeze@packetlove.com
Support team : support@packetlove.com
Line ID : Golfreeze
เลขทะเบียนพาณิชย์ : 0105558157088

ทีมงาน Packetlove.com
Last update : 3 Sep 2016

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *