Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลสำคัญของ CEO หลุดไปใน dark web หรือเปล่า blueliv-monitor-fake-mobile-app-credit-card-dataleak

blueliv-monitor-fake-mobile-app-credit-card-dataleak Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตขององค์กร หรือบุคคลระดับ CEO ขององค์กร หรือข้อมูลสำคัญเช่น Email ของ CEO หลุดไปใน dark web หรือเปล่า รวมไปถึง Feature ที่เป็น Monitor fake app หรือ fake web เช่นมีชื่อ Mobile app ที่คล้ายกับ Mobile app ขององค์กรของท่านเอง ที่ทำขึ้นมาเพื่อไม่ประสงค์ดีกับผู้ใช้งาน และบริการให้สั่ง Take down Fake mobile app เหล่านั้นหลังจาก ตรวจเจอแล้ว ซึ่ง Blueliv เองก็มี Threat intelligence ที่ฉลาดและมีการอัฟเดทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ ซึ่งทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ ก็มีทีมให้คำปรึกษาในส่วนของการติดตั้งระบบ Blueliv นี้ให้กับองค์กรที่สนใจ หรือกับทางธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้า […]