Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลสำคัญของ CEO หลุดไปใน dark web หรือเปล่า blueliv-monitor-fake-mobile-app-credit-card-dataleak

Blueliv บริการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตขององค์กร หรือบุคคลระดับ CEO ขององค์กร หรือข้อมูลสำคัญเช่น Email ของ CEO ว่าหลุดไปใน dark web หรือ หลุดออกมาในอินเตอร์เนต หรือเปล่า (Data Breach Protection) ถ้าข้อมูลเหล่านี้หลุดออกมา สามารถเป็นข้อมูลให้กับทางผู้ไม่หวังดี นำไปเป็นข้อมูลเพื่อแสวงหาประโยชน์ต่อไปได้ รวมไปถึงอีก Feature  ที่เป็น Monitor fake app หรือ fake website domain name เช่นมีชื่อ Mobile app ที่คล้ายกับ Mobile app ขององค์กรของท่านเอง ที่ทำขึ้นมาเพื่อไม่ประสงค์ดีกับผู้ใช้งาน หรือเพื่อหลอกสอบถามข้อมูล login เข้าใช้งานโมบายแอป นั้นๆบ้าง หรือ หลอกเพื่อเอารหัสผ่านบ้าง และทางเรายังมีให้บริการสั่ง Take down Fake mobile app เหล่านั้นหลังจาก การตรวจเจอแล้ว ซึ่ง […]