ใช้งาน ติดตั้ง mrtg + snmpd กับ debian 8.5

ถ้าลงใช้งาน ติดตั้ง mrtg + snmpd กับ debian 8.5
เริ่มได้เลยครับ

#apt-get install snmp snmpd libsnmp-base libsnmp-dev

ทำการ configure snmpd.conf ตามนี้
#cp /etc/snmp/snmpd.conf  /etc/snmp/snmpd.conf.ori
#vi /etc/snmp/snmpd.conf
agentAddress udp:161,udp6:[::1]:161

###uncomment below line
rocommunity public  localhost

###comment below line
#rocommunity public  default    -V systemonly
#rocommunity6 public  default   -V systemonly

###add for your lan interface or subnet
rocommunity public 150.x.x.z

หลังจากนั้นทำการ restart snmpd service 1 ครั้ง
#/etc/init.d/snmpd restart

ทำการ check กับ snmpwalk
#snmpwalk -Os -v 1 -c public localhost | more
#snmpwalk -Os -v 1 -c public 150.x.x.z | more
ถ้าแสดงข้อมูลออกมาแสดงว่า ใช้งานได้แล้ว

หลังจากนั้นทำการ configure mrtg
#apt-get install mrtg

ทำการสร้าง configure ที่ /etc/mrtg.cfg ดังนี้
#cfgmaker –global ‘options[_]: bits’ –global ‘WorkDir: /var/www/html/mrtg’ –output=/etc/mrtg.cfg public@localhost

ทำการเพิ่ม configure 2 บันทัดนี้ลงไป ใน /etc/mrtg.cfg เพื่อให้ mrtg ทำงานเป็น daemon และอัฟเดททุก 5 นาที
#vi /etc/mrtg.cfg
RunAsDaemon: Yes
Interval: 5

ทำการสร้าง index file ใน DocumentRoot ของ เว็บเซิฟเวอร์
#indexmaker –output=/var/www/html/mrtg/index.html /etc/mrtg.cfg

ทำการสั่งให้ mrtg สร้างกราฟ ดังนี้
#env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg

เรียบร้อยละครับผม : )

Add A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *