Load test Service

Load test or Stress test Service : เป็นบริการที่ทาง Packetlove.com ภูมิใจเสนอ เนื่องจากเป็นบริการที่ทางบริษัทเราได้มีโอกาส เทสระบบ App Financial (ระบบทางด้านการเงิน) ให้กับหน่วยงานธนาคารแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และบริษัทค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ของคนไทย TrueMove H รวมทั้งบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และได้นำบริการนี้ไปร่วมทดสอบกับระบบของทางหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้นเราพร้อมกับงานประเภทนี้ อีกทั้งยัง สามารถค้นหาว่า มีจุดใดในระบบของท่านที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการทำงาน ทำให้ระบบช้า หรือใช้ทรัพยากรของระบบไปอย่างสิ้นเปลือง ในกรณีที่มีการเข้าใช้งานพร้อมๆกัน หลายๆผู้ใช้งาน (Load Concurrent) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องการได้รับการแก้ไข ก่อนนำไปขึ้นระบบให้ใช้งานจริง (Production) มีระบบรายงาน Analyse ให้อ่านค่าวิเคราะห์ดูว่าจุดใดช้า กินเวลาในการเข้าสู่ระบบนานเท่าไร , แยกเป็นแต่ละModule ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทแพ็คเกตเลิฟฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ คอยให้คำปรึกษา และสามารถชี้แนะได้ว่า ควรทำการปรับแก้ไขในจุดใด ของระบบ เพื่อรับรองว่าระบบ IT ของทางบริษัทท่าน สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ตามโหลดหรือทราฟฟิคจาก ผู้ใช้งานจริงได้อย่างราบรื่น ไม่สดุด ระบบไม่ล่ม!! […]